Generalforsamling

 

Generalforsamling 15. oktober 2017.

 

 

Referat fra Ordinær generalforsamling søndag den 15. oktober 2017.

Annie bød velkommen.

Der var mødt 8 medlemmer op.

Klaus blev valgt som dirigent.

Vi valgte ikke at vælge stemmetællere.

Inge blev valgt som referent.

Annie fortalte om den tilsendte beretning om årets arbejde og om planerne for det kommende år. Beretningen blev godkendt af alle fremmødte.

 

John fremlagde det reviderede regnskab og det blev godkendt af alle.

 

Der var enighed om at fastholde medlemskontingentet på 100 kr. i det kommende år.

 

Der blev fremlagt en rammeplan for den kommende periode og det blev godkendt sammen med det tilhørende budget.

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Valg til bestyrelsen

Annie og John var på valg og de blev genvalgt for 2 år.

Klaus blev valgt for 1. år

 

Der blev også valgt 2 suppleanter for 1 år – og det blev Birthe Heilmann og Natascha Pedersen

 

 

Dan Revision blev genvalgt som revisor.

 

Under eventuelt snakkede vi en del om hvordan lejren var gået i år – og hvordan vi evt. kunne forbedre noget næste år

.

Claus takkede for god ro og orden – og Annie takkede for fremmødet.

 

John Borch

Referent